Letters en steunwoorden


Steunwoorden : ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en, een,neus, buik, oog, doos, poes, koek, zeep, huis ,weg, bos,tak, hut,reus, jas, riem, bijl, hout, geit, uil, duif , ei, schip en ring

Letters : m, r, v, i, s, aa, p, e, ee ,n,b ,oo,d,oe,k, z, h en w,o,a, u, eu ,j, ie, l, ou, g, ui , f, ei, sch, -ngdonderdag 23 mei 2019

Week van 20/05 tot 24/05

Wat deden we deze week in ons klasje.
Voor de foto's klik HIER


Varia:
 • Voor woensdag 5 juni houden we onze jaarlijkse meetdag. Voor die dag zijn  we ook nog op zoek naar (groot)ouders die ons kunnen helpen om een groepje,te begeleiden. Graag hiervoor ook een seintje in de agenda.
 • Op vrijdag 21/6 brengen we een bezoek aan de bieb van Zele en aan het Zeels museum.  Indien het die dag mooi weer is, nemen we onze lunch mee en gaan we picknicken in het sportpark 'Ter Elst'.  Dan zouden we ook te voet terug keren naar school.  We zijn op zoek naar (groot)ouders die ons kunnen wegbrengen naar de bieb om 9.00 uur en eventueel weer kunnen komen halen om 11.30 uur. Graag een seintje in de agenda.
 • Op maandag 24/06 staat onze jaarlijkse uitstap naar de Nieuwdonk op het programma. We gaan te voet naar daar maar worden graag in de namiddag opgehaald. Dit rond 15.30 uur. Graag een seintje in de agenda. Alvast bedankt. 
 • Kinderen die graag hun communiekaartjes verdelen aan hun vriendjes ... Dit kan op maandag 27/5 in de klas Wij nemen hier graag even tijd voor, want op de receptie is dit altijd een overrompeling.
 • Op dinsdag 28 mei gaan we op schoolreis naar Planckendael.
 • Volgende week is er geen weekbrief!!
Taal:.
 • We zijn gestart met kern 10.  We luisterden naar het instapverhaal : 'Een broekzak vol schatten'.
 • Onze leesvaardigheden van kern 9 werden ook getoetst door de juffen.
 • We maakten kennis met de letters 'ieuw', 'eeuw' en 'uw'.
 • Nu kunnen we echt al moeilijke woorden lezen zoals : prikker, starten, stengel , ... Wat vind je hiervan ?  Zeker dagelijks blijven oefenen is heel belangrijk .
Rekenen:
 • De verschillende bewerkingen tot 20 werden verder ingeoefend.  Alles door elkaar is toch niet zo makkelijk. Maar oefening baart kunst.
Godsdienst:
 • Dat staat volledig in het teken van de eerste communie. We hopen op een stralend weekend.

Muzo:
 • Hier zijn we volop bezig aan de voorbereidingen voor de Eerste communie. Liedjes inoefenen, knutselwerkjes maken, .....

Een fijn weekend 
Juf Els en juf Isabelle

donderdag 16 mei 2019

Week van 13/5 tot 17/5


Varia
 • Op dinsdag 21 mei brengen we in de voormiddag een bezoekje aan de boerderij van Lani.  We voorzien aangepaste kledij en schoeisel
 • Op donderdag 23 mei om 19 uur  gaan we de kerk versieren.  Wie graag meehelpt graag een seintje aan de initiatiefnemers (mama Warre, mama Elisa, mama Alicia, mama Ferre).  Alvast een dikke dank je wel aan hen om de kerk zo kleurrijk te versieren.
 • Op dinsdag 28 mei gaan we op schoolreis. Zie brief met info.
 • Voor woensdag 5 juni houden we onze jaarlijkse meetdag. Voor die dag zijn  we ook nog op zoek naar (groot)ouders die ons kunnen helpen om een groepje,te begeleiden. Graag hiervoor ook een seintje in de agenda.
Voor foto's van de voorbije week klik hier

Wat deden we deze week in onze klas :

Taal :
 • We oefenden verder op tweelettergrepige woorden zoals : takken, zoeken, dieren, mussen, werken, ...
 • We probeerden ook om zelf goede zinnen te maken.  vb : Ik pak een boor ... daar maak ik een gat mee.
 • Als je een mooi verhaaltje wil, dan moet je ook de zinnen in de juiste volgorde zetten.  Niet zo makkelijk.
 • Kern 9 werd afgesloten met een leestoets.

Rekenen
 • De leerstof van blok 6 werd nog eens extra goed ingeoefend en daarna volgde er een toets.
 • We oefenen ook nog volop aan de brugoefeningen (zowel + als -).
 • We oefenden de begrippen 'dubbel en de helft' verder in.  Deze keer tot 20.
Godsdienst
 • We legden de laatste hand aan ons communieboekje.  Volgende week gaan we repeteren in de kerk !  
Wero
 • We begonnen aan een nieuw thema : 'Jonge dieren groeien ...'  We bekeken welke dieren er uit een ei worden geboren of welke uit de buik van mama komen.  
 • Vanaf nu weten we ook wat 'zoogdieren' zijn.
 • Dieren en ook wijzelf leren steeds weer nieuwe dingen bij.  Dit kan door zaken na te doen die we zien van onze ouders of ook al spelend leren wij en de dieren heel wat bij.

Muzo
 • We gingen van start met een nieuwe muzo-workshop, deze staat in het teken van 'De lente'.  Bij juf Isabelle deden we iets rond dans op de 'Indische waterlelies'.  Bij juf An was het drama : Boerderijbabbels.  Bij juf Els leerden we grappige dieren tekenen.

donderdag 9 mei 2019

Week van 6/05 tot 10/05

Wat deden we deze week in de klas.
Foto's klik  hier
Varia:
 • Vergeet niet  het tekstje van de communie met je kind verder in te oefenen.  We zijn reeds gestart met de voorbereidingen in de klas! 
 • Graag tegen volgende week meebrengen:
 • een dierenknuffel
 • leesboekjes/weetboekjes over huisdieren/boerderijdieren prenten uit boekjes of foto's over huisdieren/boerderijdieren
 • Graag het briefje voor de receptie en de cd van de eerste communie mee te geven ten laatste tegen maandag 13 mei met het gepaste geld. Alvast bedankt.
 • Op donderdag 23 mei om 19 uur  gaan we de kerk versieren.
 • Op dinsdag 28 mei gaan we op schoolreis. Zie brief met info.
 • Voor woensdag 5 juni houden we onze jaarlijkse meetdag. Voor die dag zijn  we ook nog op zoek naar (groot)ouders die ons kunnen helpen om een groepje,te begeleiden. Graag hiervoor ook een seintje in de agenda.
Taal:
 • We leerden zinnen in de juiste volgorde zetten
 • We leerden tweelettergrepige woorden met een dubbele medeklinker in het midden lezen: vb jassen, kikker , dubbel.
 • We leerden ook woorden met voorvoegsels ge-,be,-en ver- lezen. 
 • We oefenen ook het schrijven van onze woordjes in krulletters.
 

Rekenen:
 • We blijven dagelijks onze brugsommen oefenen en leren ook verhaaltjes maken bij de rekensommen. We oefenen ook alle aangeleerde soorten sommen door elkaar verder in.
 • De volgende stapjes zijn heel belangrijk: 1 maak 10; 2 splitsen; 3 10+.
 • Dus heel belangrijk om de splitsingen thuis nog eens extra in te oefenen

Wero:
 • We sluiten deze week ons thema 'zuiver water' af. 
 • We zagen adhv proefjes wat kan drijven of zinken. 
 • We deden verschillende leuke proefjes met water.

Muzo:
 • Staat volop in het teken van de eerste communie.
Godsdienst:
 • Hier staat ook alles in het teken van de eerste communie.Nog een fijn weekend


Juf Els en Juf Isabelle

donderdag 25 april 2019

Week van 23/4 tot 3/5

Varia
 • Volgende week zal er geen nieuwe weekbrief zijn.  We zijn dan volop bezig met de voorbereidingen voor het schoolfeest !
 • De kinderen kregen hun tekstjes mee dat ze moeten voorlezen tijdens de communieviering.  Dit mogen ze thuis houden om te oefenen !
 • Er ging ook een brief mee met praktische afspraken i.v.m. de communie.  Gelieve deze zo snel mogelijk met gepast geld terug mee te geven.
 • Als er ouders zijn die willen helpen bij de versiering van de kerk, dan zijn deze welkom op donderdag 9 mei om 19.00 uur in de klas.  Dan kunnen we op dat moment verdere afspraken maken.  Misschien een seintje in de agenda als je erbij wil zijn.
 • Als je kapoen nog een beetje extra wil oefenen voor de dansjes van het schoolfeest, dit zijn de links : Who let the dogs out (https://www.youtube.com/watch?v=aANZY66mPj8 ) , The funcky muncky  ( https://www.youtube.com/watch?v=JKbF8B20ILE )
Binnenkort is het ons beestenboel schoolfeest.  Hierbij nog wat praktische afspraken in verband met de beestige show op zaterdag 4 mei. 
·        De show van de kleuters en de eerste graad begint om 14.30 uur op V1. 
·        De kinderen van het eerste leerjaar worden tegen 14.15 uur verwacht in hun eigen klas. 
·        Graag direct na de show je kind komen afhalen in de klas.   Rekenen
 • We maakten kennis met de plus en min brugsommen Hier onder zie je hoe we zo een som oplossen. We gebruiken 3 stapjes: 1. 10 maken /  2. splitsen / 3. 10+. = . of 10 - . = .  Dit vraagt toch weer heel wat inoefening.
 • Op de klok leerden we nu ook het half uur aflezen.
Taal
 • We leerden MKMM-woorden lezen die eindigen op de letter 'd' vb: rond, tand, hond, ...
 • Kern 8 werd afgesloten met een leestoets, we luisterden ook naar het instapverhaal van kern 9 : 'Schroeven in het donker'.
 • We maakten kennis met de klanken 'aai, ooi,oei' en leerden hier nieuwe woorden mee lezen vb : kraai, kooi, roei, ...
Godsdienst
 • We gingen van start met onze voorbereidingen voor de eerste communie.  Aan de hand van ons werkboekje komen we te weten wat er in een eucharistieviering allemaal gebeurt.  Zo bouwen we stapje voor stapje verder voort ... Op weg naar toch wel een heel belangrijke dag !
Muzo
 • Volop in voorbereiding voor het schoolfeest ! We oefenen onze dansjes in en zorgen dat we er op het podium piekfijn zullen uit zien.  Jullie komen toch kijken.Wero :
 • We gingen van start met het thema : 'Zo zuiver als water'.  Wat is water eigenlijk ?  Waarvoor gebruiken we water ? Water uit de kraan te weinig, te veel ...


Fijn weekend !


donderdag 4 april 2019

Week van 1/04 tot 5/04

Hier zijn we weer met een briefje uit het 1ste leerjaar:
Voor foto's klik HIER

Varia

 • Het schoolfeest gaat door op 4 en 5 mei. 
 • Optreden is van 14.30 uur tot 15. 30 uur. 
 • Samenkomst zal waarschijnlijk rond 14 uur zijn. Verdere afspraken volgen zeker nog na de vakantie.
 • Denken jullie nog eens aan de kledij voor het schoolfeest. Alvast bedankt.
 • Op het schoolfeest zal er een optreden zijn i.v.m ons jaarthema 'dieren'.  De kapoenen van het eerste leerjaar hebben mogen kiezen uit 2 liedjes (zie hier onder).  De kinderen die 'The funky monkey' kozen zouden tegen donderdag 4 april een witte T-shirt moeten meebrengen en willen jullie eens uitkijken voor een liefst bruine (of een zwarte)  broek of legging.   Alvast bedankt !
  • Who let the dogs out : Thibo, Lucy, Warre, Fien, Florian, Eren, Leon, Lennert, Laura, Liv, Matteo, Lars, Ferre, Aymen, Youssef, Ninca, Toby, Juline, Eefje
  • The funky monkey : Gilles, Miray, Elisa, Amani, Toon, Merel, Lani, Juthe, Noémie, Lore, Mona, Laure, Estée, Nore, Lindsey, Alicia, Maura, Li
Rekenen 
 • We oefenden op oefeningen zoals : 15 - 12 = 15 - 10 - 2 = 3.  Dit is niet makkelijk !  Maar oefening baart kunst !!!
 • We leerden getallen tot 20 vergelijken door ze te verwoorden als 'is ... meer /minder dan, '... meer/minder dan ... is ....  vb 16 is ... meer dan 14 / 1 minder dan 12 is ...
 • De splitsingen van 8, 9 en 10 werden nog eens extra in de verf gezet.
Taal
 • We leerden woorden lezen zoals : nu, ja, zo, ...  We zien een korte klank staan, maar spreken hem lang uit. 
 • De te lezen woordjes worden nog moeilijker.  We oefenden op het type MMKMM-woorden : prins, staart, sterk, dwerg, ...
 • We lazen ook woordjes met dubbele kop en dubbele staart (vb : krimp, krant, slang, ...).  Niet zo makkelijk.
 • We leerden raadsels oplossen.
 • We leerden verkleinwoordjes: boompje, takje, stoeltje...
 • Dagelijks 5 minuten lezen blijft heel belangrijk ook in de vakantie!!
Godsdienst
 • Deze week stonden we stil bij het Paasverhaal : palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Wero
 • We werkten deze week rond vriendschap. 
 • Juf las elke dag een stukje voor uit 'Moemf heeft een vriend'.
 • We maakten complimentenkaartjes en speelden verschillende spelletjes.
Muzo
 • We speelden samen met de 3de kleuterklas het paaseitjesraap spel in het bosje van D'Heer. 
Juf Els en juf Isabelle


donderdag 21 maart 2019

Week van 18/3 tot 22/3Varia
 • op dinsdag 26/3 gaat de communietocht door in onze parochiekerk.  Jullie worden daar samen met jullie zoon of dochter verwacht tegen 18.00 uur.  In dit uurtje zullen jullie ook enkele praktische afspraken vernemen i.v.m de eerste communie. Van harte welkom ! ( zie info blog)
 • Op woensdag 27/03 is het oudercontact. 
 • Op vrijdag 5 april is er voor de eerste graad een sportdag.  Deze zal doorgaan in de buurt van de school zodat de kapoenen s'middags in de refter kunnen blijven eten of naar huis kunnen gaan.  Meer info vernemen jullie wel nog !
 • Op het schoolfeest zal er een optreden zijn i.v.m ons jaarthema 'dieren'.  De kapoenen van het eerste leerjaar hebben mogen kiezen uit 2 liedjes (zie hier onder).  De kinderen die 'The funky monkey' kozen zouden tegen donderdag 4 april een witte T-shirt moeten meebrengen en willen jullie eens uitkijken voor een liefst bruine (of een zwarte)  broek of legging.   Alvast bedankt !
  • Who let the dogs out : Thibo, Lucy, Warre, Fien, Florian, Eren, Leon, Lennert, Laura, Liv, Matteo, Lars, Ferre, Aymen, Youssef, Ninca, Toby, Juline, Eefje
  • The funky monkey : Gilles, Miray, Elisa, Amani, Toon, Merel, Lani, Juthe, Noémie, Lore, Mona, Laure, Estée, Nore, Lindsey, Alicia, Maura, Li

Voor foto's van de voorbije week : klik hier !

Taal:
 • We luisterden naar het instap verhaal van  kern 8 : Het theater van koning Krullenbol. Hij is jarig en wil iets speciaal doen voor zijn verjaardag. Hij gaat samen met de koningin op zoek naar leuke ideeën. Wat het geworden is moet je maar eens vragen aan je kapoen.
 • We leerden ons voorlaatste  nieuw steunwoordje 'bank'.  Hieruit onthouden we de letter 'nk'.
 • We leerden het woordje 'licht' kennen.  Hieruit moeten we de letter 'ch' onthouden.  Deze klinkt net hetzelfde als de 'g van geit'.  
 • Dagelijks 5 minuten lezen blijft heel belangrijk !!!
Rekenen:
 • Op maandag maakten we de rekentoets als afronding van blok 5.  De meeste van de kapoenen scoorden heel goed.  Voor sommigen onder ons is de automatisatie van de splitsingen en bewerkingen tot 10 nog niet voldoende bereikt.  Ze moeten nog te lang nadenken bij een splitsing of bewerking, of tellen nog te veel op de getallenlijn (binnen de 5 tellen moeten ze een antwoord kunnen geven).
 • We oefenden verder op de getalstructuur tot 20.  Vb : in 15 zit 10 en 5, 10 + 5 = 15, 15 - 5 = 10, 15 - 10 = 5, ...

Wero:
 • We bekeken verschillende voorwerpen en gingen op zoek waarvan ze gemaakt zijn vb een vork is van metaal gemaakt, een spiegel van glas, een krant van papier, ...
 • Wie helpt er allemaal mee bij het bouwen van een huis en wat doen ze : een architect tekent het plan, de timmerman steekt de ramen, een loodgieter zorgt voor de aan -en afvoer van water, ...
 • We maakten kennis met de verschillende soorten verkeersborden : moet-borden(gebodsborden), mag-niet-borden (verbodsborden), let-op-borden (gevaarborden).

Godsdienst
 • We gingen van start met het thema 'dragen en gedragen worden'.  Hoe kunnen we iemand of iets dragen ? We kunnen ook zorg 'dragen' voor iets/iemand.  Hoe doen we dat ? ...
Muzo

 • We werkten verder aan onze muzo-workshops van vorige week.

donderdag 14 maart 2019

Week van 11/03 tot 15/03

Varia:
 • Op maandag 18/03 is het hobbytentoonstelling (zie info blog) Je kind mag een centje meebrengen en heeft de kans om een kaartje of een poster te kopen. Een 10 euro is meer dan voldoende. Gelieve zo veel mogelijk kleingeld mee te geven. Bedankt.
 • Op woensdag 20/03 is er een onderwijsstaking. Het normale lesverloop zal op 20 maart ernstig verstoord zijn. Er zullen te weinig personeelsleden aanwezig zijn om de opvang te verzekeren. De school zal dus gesloten zijn.
 • op dinsdag 26/3 gaat de communietocht door in onze parochiekerk.  Jullie worden daar samen met jullie zoon of dochter verwacht tegen 18.00 uur.  In dit uurtje zullen jullie ook enkele praktische afspraken vernemen i.v.m de eerste communie. Van harte welkom ! ( zie info blog)
 • Op woensdag 27/03 is het oudercontact. 

Taal:
 • Ik loop - hij loop/ ik lees - Jan lees/ ik speel - Lies speelt : dit leerden we in de klas.
 • Het lezen wordt een stapje moeilijker.  We leerden MMKM-woorden lezen zoals : kraan, gras, praat, ...  Ook MKMM-woorden kwamen aan de orde vb : poort, taart, tent, ...  Dagelijks oefenen blijft heel belangrijk !!!
 • Kan ik zelf zinnen in de juiste volgorde zetten, zodat het verhaaltje klopt?  Niet zo makkelijk, oefening baart kunst.
 • Samengestelde woorden leerden we lezen vb : zak + doek = zakdoek, voet + bal = voetbal, ijs + beer = ijsbeer.
 • We sloten de week af met een leestoets.
Afbeeldingsresultaat voor kern 7 veilig leren lezen
Rekenen
 • Er waren deze week herhalingsoefeningen op blok 5 en ook een toets.  
Afbeeldingsresultaat voor zowiso blok 5
Wero
 • We bekeken verschillende foto's van huizen: een flatgebouw, woonboot, tent, kasteel,..... We vroegen ons af wie woont daar? Waar kan je zo'n huis vinden? Wonen er nu nog mensen?....
 • We zagen dat mensen die aan een huis werken ook moeten zorgen voor de veiligheid. Juf bracht een helm, een veiligheidsbril,handschoenen, veiligheidsschoenen met stalen tip en oorbeschermers mee. Dit alles bekeken we van dicht bij en we bekeken de situaties waarin de bouwvakker dit moet dragen. 
 • We maakten ook met blokjes een maquette van de klas en vormden deze om tot een plattegrond.


Godsdienst:
 • We keken een filmpje i.v.m Broederlijk Delen.  Op school willen we deze organisatie steunen door verkoop van rijstpap.  Dit gedurende de hele vaste, 40 dagen lang.
 • We maakten kennis met de Jezuskoffer.  Deze gaat vanaf deze week steeds met iemand mee naar huis, ter voorbereiding op onze eerste communie
Muzo
 • We werkten aan onze Moederdag.
 • Op donderdag stond onze Muzoworkshop terug op het programma. Bij juf Els werkten we rond het sprookje van Peter en de Wolf, bij juf Cynthia deden we een schimmenspel rond beroepen en bij An knutselden we iets.

 •